Riippuvuuksien injektointi

Lue ensin http://jamesshore.com/Blog/Dependency-Injection-Demystified.html

Alla oleva koodi löytyy gradle-muotoisina projekteina kurssin tehtävärepositoriosta hakemistosta koodi/viikko1/RiippuvuuksienInjektointi1

Seuraavassa yksinkertainen laskin:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Laskin laskin = new Laskin();
    laskin.suorita();
  }
}

public class Laskin {

  private Scanner lukija;

  public Laskin() {
    lukija = new Scanner(System.in);
  }

  public void suorita() {
    while( true ) {
      System.out.println("luku 1: ");
      int luku1 = lukija.nextInt();
      if ( luku1==-9999 ) return;

      System.out.println("luku 2: ");
      int luku2 = lukija.nextInt();
      if ( luku2==-9999 ) return;

      int vastaus = laskeSumma(luku1, luku2);
      System.out.println("summa: "+ vastaus);
    }
  }

  private int laskeSumma(int luku1, int luku2) {
    return luku1+luku2;
  }

}

Ohjelman ikävä puoli on se, että Laskin-luokalla on konkreettinen riippuvuus Scanner-olioon ja ruudulle tulostamisen hoitavaan System.out-olioon.

Konkreettiset riippuvuudet vaikeuttavat testaamista ja tekevät ohjelman laajentamisen vaikeaksi.

Riippuvuus rajapintaan

Määritellään rajapinta, jonka taakse konkreettiset riippuvuudet voidaan piilottaa:

public interface IO {
  int nextInt();
  void print(String m);
}

Tehdään rajapinnalle toteutus:

public class KonsoliIO implements IO {
  private Scanner lukija;

  public KonsoliIO() {
    lukija = new Scanner(System.in);
  }

  public int nextInt() {
    return lukija.nextInt();
  }

  public void print(String m) {
    System.out.println(m);
  }

}

Muokatussa Laskin-luokan versiossa määritellään IO-rajapinnan toteuttava oliomuuttuja, joka annetaan laskin-oliolle konstruktorin parametrina:

public class Laskin {
  private IO io;

  public Laskin(IO io) {
    this.io = io;
  }

  public void suorita(){
    while( true ) {
      io.print("luku 1: ");
      int luku1 = io.nextInt();
      if ( luku1==-9999 ) return;

      io.print("luku 2: ");
      int luku2 = io.nextInt();
      if ( luku2==-9999 ) return;

      int vastaus = laskeSumma(luku1, luku2);
      io.print("summa: "+vastaus+"\n");
    }
  }

  private int laskeSumma(int luku1, int luku2) {
    return luku1+luku2;
  }

}

Ja laskimelle voidaan antaa IO-luokasta sopiva toteutus injektoimalla eli antamalla se konstruktorin parametrina:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Laskin laskin = new Laskin( new KonsoliIO() );
    laskin.suorita();
  }
}

Testaus

Ohjelmalle on nyt helppo tehdä yksikkötestit. Testejä varten toteutetaan IO-rajapinnan toteuttava “stubi”:

class IOStub implements IO {

  int[] inputs;
  int mones;
  ArrayList<String> outputs;

  public IOStub(int... inputs) {
    this.inputs = inputs;
    this.outputs = new ArrayList<String>();
  }

  public int nextInt() {
    return inputs[mones++];
  }

  public void print(String m) {
    outputs.add(m);
  }
}

Stubille voidaan siis antaa “käyttäjän syötteet” konstruktorin parametrina. Ohjelman tulosteet saadaan suorituksen jälkeen kysyttyä stubilta.

Testi seuraavassa:

public class LaskinTest {

  @Test
  public void yksiSummaOikein() {
    IOStub io = new IOStub(1, 3, -9999);
    new Laskin(io).suorita();

    assertEquals("summa: 4\n", io.outputs.get(2));
  }
}

Yhteenveto

Riippuvuuksien injektointi on siis oikeastaan äärimmäisen simppeli tekniikka, moni on varmaan sitä käyttänytkin jo ohjelmoinnin peruskursseilla.

Jos ajatellaan vaikkapa tietokonepelejä, joiden toiminta riippuu usein satunnaisluvuista. Jos peli on koodattu seuraavasti, on automatisoitu testaus erittäin vaikeaa:

public class Peli {
 private Random arpa;

 public Peli() {
  arpa = new Random();
 }

 // ...
}

Jos taas satunnaislukugeneraattori injektoidaan pelille seuraavasti

public class Peli {
 private Random arpa;

 public Peli(Random arpa) {
  this.arpa = arpa;
 }

 // ...
}

voidaan testatessa injektoida pelille versio satunnaisgeneraattorista, jonka arpomia lukuja voidaan kontrolloida testeistä käsin. Esimerkiksi seuraavassa sellainen versio satunnaislukugeneraattorista, joka palauttaa aina luvun 1 kutsuttaessa metodia nextInt:

public class FakeRandom extends Random {
  @Override
  public int nextInt() {
    return 1;
  }
}